قوانین شرط بندی بسکتبال

در بسکتبال توپ را می‌توان با یک یا هر دو دست به هر جهتی پرتاب کرد.
به توپ می‌توان با یک یا هر دو دست به هر جهتی ضربه زد ولی مشت زدن به توپ مجاز نیست.
بازیکنان نمی‌توانند با توپ بدوند اما می‌توانند آنرا از محلی که دریافت کرده‌اند پرتاب کنند. بازیکنی که در حال دویدن با سرعت توپ را دریافت می‌کند درصورتی که سعی در توقف کند مستثنی است.
توپ باید در دستان گرفته شود و از بدن نمی‌توان برای گرفتن توپ استفاده کرد.
تنه زدن، نگه داشتن، هل دادن، پشت پا زدن یا ضربه زدن به بازیکن حریف به هر شکل مجاز نمی‌باشد. اولین تخلف از این قانون توسط هر یک از بازیکنان بعنوان خطا محسوب شده و دومین خطا باعث اخراج وی تا کسب امتیاز بعدی می‌گردد. در صورتی که قصد آسیب رسانی مشهود باشد، بازیکن برای تمام طول بازی اخراج شده و حق جایگزینی ندارد.

مشت زدن به توپ خطا محسوب می‌شود.

گل زمانی اتفاق می‌افتد که توپ با ضربه یا پرتاب از زمین به داخل سبد وارد شده و در آن باقی بماند، مشروط بر اینکه مدافعین گل را لمس نکرده و مزاحمتی برای آن ایجاد نکرده باشند. در صورتیکه توپ روی کناره‌ها باقی بماند و حریف سبد را حرکت دهد، گل محسوب خواهد شد.

در صورتی که توپ از زمین خارج شود باید توسط اولین نفری که آنرا لمس می‌کند به داخل زمین پرتاب گردد. در صورت اختلاف نظر، سرداور باید توپ را مستقیماً بداخل زمین پرتاب کند. پرتاب کننده، برای پرتاب توپ از بیرون زمین، 5 ثانیه زمان در اختیار دارد. در صورت تخلف، توپ به حریف واگذار می‌شود. اگر هر یک از طرفین در تأخیر بازی پافشاری کنند، سرداور خطای آن تیم را اعلام خواهد کرد.

داور مسئول قضاوت برای بازیکنان است و باید خطاها را یادداشت کرده و سرداور را پس از 3 خطای متوالی مطلع کند.

سرداور مسئول قضاوت روی توپ است و باید در مورد زمانی که توپ در جریان بازی است یا خارج از زمین است و مالکیت توپ و همچنین محاسبه وقت تصمیم‌گیری کند. سرداور باید گل شدن توپ را تعیین کند، امتیازات را محاسبه نماید و سایر وظائف معمول سرداور را انجام دهد.

زمان بازی چهار کوارتر 10 دقیقه‌ای (در ان‌بی‌ای 12 دقیقه) و 4 استراحت 5 دقیقه‌ای بین کوارتر هاست.
تیمی که بیشترین امتیازات را در این زمان بدست آورد برنده اعلام می‌شود. در صورت تساوی، با موافقت کاپیتان های 2 تیم، بازی تا کسب یک گل دیگر قابل ادامه است.

 در شرط بندی، برنده یا بازنده با توجه به نتیجه پایانی مسابقه مشخص می شود. تمامی‌ شرط ها در بازی بسکتبال شامل وقت اضافه نیز می باشند مگر اینکه چیز دیگری قید شده باشد.

بازی بسکتبال 4 کوارتر دارد که دربرخی شرط ها به دو نیمه تقسیم می شوند. نیمه ی اول شامل کوارتر یک و دو و نیمه ی دوم شامل کوارتر سوم و چهارم می شود.

امتیاز هر گل (پرتاب موفق در حلقهٔ حریف) با توجه به موقعیت بازیکنی که اقدام به شوت کرده‌ است متفاوت است. اگر بازیکن خارج از خط سه امتیازی باشد، گل سه امتیاز و اگر داخل آن باشد دو امتیاز دارد. هر پرتاب آزاد (پنالتی) یک امتیاز دارد. در بسکتبال تساوی وجود ندارد و تا زمانی که یکی از دو تیم برنده شود وقت اضافه به بازی داده می‌شود. زمان استراحت بین وقت‌های اضافه 1 دقیقه‌است.

در صورتی که بازی قبل از پایان نیمه اول لغو شود، شرط ها لغو می شوند. در صورتی که بازی در نیمه دوم لغو شود، شرط‌ های نیمه اول معتبر هستند و ثبت نتیجه می شوند.

**چنانچه بازی به طور کامل انجام نشود، شرط روی کوارتری که تمام شده باشد معتبر می‌باشد.

 


حساب کاربری من
رمز عبور خود را فراموش کرده ام!!

آیا حساب کاربری ندارید؟