قوانین شرط بندی والیبال

چنانچه بازی به پایان نرسیده و یا لغو شود، شرط مورد نظر نیز لغو خواهد گردید. همچنین نتایج تمامی ست ها محاسبه می گردند.

شرط بندی روی ‌‌سِت ها
منظور هندیکپ سِت ها و همینطور تعداد ست ها (بالا / پایین) ست ها و ... می باشد. چنانچه تعداد سِت های بازی کامل نشده و یا به هر دلیلی تغییر کند، شرط های مربوطه نیز لغو می شوند.

 نتیجه دقیق بازی
پیش بینی امتیاز سِت ها در پایان بازی می باشد. اگر تعداد سِت های پیش بینی شده تکمیل نشود و یا تغییر کند، شرط لغو می گردد.

 مجموع امتیاز‌ها(پوینت ها)
مجموع امتیازها مانند شرط های هندیکپ آسیایی و شرط های بیشتر/کمتر می باشد. برد یا باخت شرط بر طبق مجموع امتیازهای حاصل از هر دو تیم و مقایسه با آوانس هندیکپی که قبل از شروع بازی داده شده مشخص می شود.

برنده سِت با اختلاف …
پیش بینی اختلاف امتیاز تیم برنده در سِت مشخص شده می باشد.

امتیاز دقیق در سِت
پیش بینی امتیاز دقیق در سِت مربوطه می باشد.

 جمع امتیاز تیم‌
پیش بینی بیشتر/کمتر امتیاز های بە دست آمده توسط تیم منتخب می باشد.


حساب کاربری من
رمز عبور خود را فراموش کرده ام!!

آیا حساب کاربری ندارید؟