قوانین شرط بندی هندبال

بازی هندبال ورزشی گروهی است که در آن دو تیم شرکت‌کننده هر کدام با هفت بازیکن بازی می کنند. از این هفت بازیکن یک نفر به عنوان دروازه‌بان جلوی دروازه می‌ایستد. در ورزش هندبال بازیکنان برای کسب امتیاز باید توپ را درون دروازه حریف جای دهند. در این ورزش از دست برای پاس دادن و پرتاب کردن استفاده می‌شود. در هندبال، تیمی برنده است که تعداد گل بیشتری بزند. مدت استاندارد بازی

هندبال 60 دقیقه ( دو نیمهٔ 30 دقیقه‌ای ) است.شرط ها بر روی بازی های هندبال روی وقت قانونی بازی گذاشته میشوند مگراینکه غیر از این در توضیحات شرط ذکر شود.
 
زمان استراحت بین دو نیمه، 10 تا 15 دقیقه است. تیم‌ها پس از پایان نیمه اول، زمین و نیمکت خود را عوض می‌کنند. در صورتی که بازی به تساوی برسد و نیاز باشد که یک تیم به عنوان برنده اعلام شود (مثلاً در مرحله حذفی)؛ بازی در حداکثر دو وقت اضافی که مدت هرکدام دو وقت 5 دقیقه‌ای است، دنبال می‌شود. اگر پس از وقت‌های اضافی نیز برنده مشخص نشد، ضربات پنالتی (که مشابه فوتبال است) مشخص کننده تیم برنده خواهد بود.

هر تیم می‌تواند در هر نیمه، یک وقت استراحت درخواست کند که مدت آن، یک دقیقه است. در زمان وقت استراحت نیز زمان بازی متوقف می‌شود.
 
بازی هندبال ممکن است در 50 و 40  دقیقه نیز انجام شود که به ترتیب دارای دو نیمه 25 و 20  دقیقه ای میباشند.
بازیکنان (به جز دروازه‌بان) تنها می‌توانند از دست خود برای لمس توپ استفاده کنند. دروازه‌بان تنها می‌تواند برای گرفتن شوت و جلوگیری از بازشدن دروازه، از هر عضو بدن خود استفاده کند.
تنها دروازه‌بان می‌تواند در محوطه دروازه (در فاصله شش متری دروازه) حضور داشته‌ باشد. البته بازیکنان مهاجم می‌توانند در ادامه ضربه یا پاس خود، وارد محوطه شوند؛ به شرطی که پیش از محوطه پرش خود را آغاز کنند. به عبارت دیگر، پیش از لمس محوطه باید توپ خود را رها کنند.،

بازیکنان می‌توانند با توپ در زمین حرکت کنند. ولی باید مانند بسکتبال، دریبل کنند. همچنین می‌توانند سه گام را بدون دریبل کردن در مدت حداکثر سه ثانیه بردارند.

 


حساب کاربری من
رمز عبور خود را فراموش کرده ام!!

آیا حساب کاربری ندارید؟